Sidevisninger i alt

tirsdag den 28. maj 2013

Molly henter sin første due.......

Endnu et lille skridt i den rigtige retning. Tak for god support fra John fra Æblevangen

tirsdag den 9. april 2013

Apporteringstræningen startes for alvor........

Molly med 2,5 kg pelsdummy
Markprøverne er overstået næsten inden de begyndte for os. Weekendens DGSK har været fantastisk, vi glæder os over at Molly blev bedre og bedre som weekenden skred frem.
Nu glæder vi os til efteråret !

Ventetiden skal bruges på lydighed og apporteringstræning. Kommende mål
- bestå apporteringsprøven 29. juni.
- dækkommandoen skal virke 100% inden efterårets markprøver starter

Nok noget ambitiøst, men vi vil gøre vores bedste! :-)

fredag den 5. april 2013

DGSK Hovedprøve 5,6,7 April 2013


DGSK HovedprøveOpsummering 5-7 April
Antal slip : 13 stk.
Antal slip med store muligheder for fugle :5 stk.
Antal slip med fugl på terræn : 6 stk.
Antal hare situationer: 3 stk.
Antal rådyr situationer: 2 stk

Molly tildeles Knud P´s Talentpokal 1984

Pokalen, der er skænket af Knud Petersen, tildeles mest lovende unghundemne (naturtalent) på DGSK's hovedprøve efter dommernes frie skøn. Indstillet af af dommere Poul Erik Dahl & Knud V. Jensen efter prøverne fredag og lørdag.

Søndag 07.04.2013


Dommer :  Ulrich Stadelhofer
Terrænleder : Ole Darmann,
Område : Venslev - Hornsherred
Vejr: Lidt sol

Vind: 7-8 m/s fra Vest
Temp: 1-6 C

En god dag med muligheder for parhøns
Første slip på raps, Molly går bredt, flot, god stil og høj fart. Kan dog godt se på hende at der er to hårde dage i kroppen. Der rejses hare, men Molly kaldes fra og vender hurtig rundt og fortsætter hurtig sit søg. Hundene går desværre forbi parhøns som rejses af fører. Andet slip på raps, hvor Molly hurtig får sin første stramme stand og lader sig ikke forstyrre af makkerhund. Jeg går op og frem for at giver ordre, men hun går ikke helt "nemt" frem. Standen viser sig desværre at være tom! I samme slip kommer råvildt på areal og makkerhunden sætter efter og der skal kobles. Tredie slip meget kort for blot at tage lille stump mark. På Fjerde og sidste slip på raps stardig god flot stil med høj fart og bredt søg.

Alt i alt en god dag med én mulighed, ros til hunden fra dommer og feedback til fører om ALDRIG at røre hunden i stand på en prøve.

Lørdag 06.04.2013


Dommer : Knud V Jensen
Terrænleder : Carl Bent Kaas Hansen,
Område : Lammefjorden / Gislinge
Vejr: Sol
Vind: 2-4 m/s fra Nord vest
Temp: 1-7 C

En god dag med muligheder for fasan og parhøns
Første slip var meget langt på vintersæd og næsten igen vind. Molly går lidt stort og lidt for åbent til at starte med. Sidst i slippet ved skel står hun kort stand på fasan, men hun er alt for tæt på til det kan blive en situation og fasan letter. Andet slip er også på vintersæd langt slip uden fugle, men hare forsøger at drille, men Molly afviser og søger videre. Sidste og tredie slip på raps for at gå over i stub bliver dog kort, da der er gylle på stub. I skel mellem raps og stub får Molly færd og kort stand på parhøns, men makkerhund kommer til og høns letter.Fredag 05.04.2013

Dommer : Poul Erik Dahl
Terrænleder : Jørgen Roediger
Område : Tuse / Kundby


Vejr: Sol
Vind: 3-5 m/s fra Nord øst
Temp: 3 - 8 C

En rigtig god lærerig dag med masser af fugle og muligheder.
Første slip på god stor forholdsvis flad græsmark. Molly går godt stort bredt søg. Slippet er langt. Andet slip stopper hurtigt 1-2 min. Molly går 40-50 m op til højre i vinden vender og kommer retur til mig sendes derefter til venstre og 20 m inde får hun færd og noget mere halebevægelse, makkerhunden kommer til og de støder parhøns. Jeg når ikke at reagere på Molly's færd! Tredie slip bliver også kort 5 min. Molly sendes afsted, men makkerhund vil dog lege og kort inden i slippet stopper dommeren, makkerhund bliver taget fra. Fjerde slip bliver kort Molly får stand ved år, men en kombination af meget uro grundet anden fører kalder på sin hund og min manglende erfaring gør at Molly slipper og løber videre, parhøns letter bag os. Femte slip på raps. Molly går i første del meget stort , men går flot i vinden, forsøger at holde hende ved krat langs å, da der er set parhøns. de letter dog i bagvinden unden nogen mulighed for hundene. Sjette slip på eng hvor der er set parhøns lande i høj bevoksning. I slippet sender Molly efter hare med jeg får råbt hende op og hun kommer fint retur. 
Efter langt slip kobles og på vejen retur lettes parhøns midt på engen.
En god lærerig dag! Jeg skal bruge hele arealet, selv overveje hvor der kan være fugl og reagere hurtigt når Molly viser tegn på stand.

Molly´s første stand

søndag den 31. marts 2013

Anden markprøve

Danmarks Jægerforbund
Markprøve
Niløse / Kragerup
Dommer : Bjarne Axelsen
Terrænleder : Leif Jensen


Vejr: Sol
Vind: 2-4 m/s fra Nord øst
Temp: 3 - 4 C

En rigtig lærerig dag med masser af råvildt og harer.
En speciel dag, første slip på god stor græsmark omgivet af skov, meget kort inde i slippet fanger Molly og makkerhund Mikkel opmærksomheden på ca. 40 stk. råvildt, som skal følges ud af marken. Råvildtet synes tilsyneladende, det er spændende, så de vælger at komme igen. Molly og Mikkel følger dem så endnu en gang ud af marken. Da råvildt er væk,vælger 4 harer at komme frem og tage næste tørn i tagfat legen. Molly og Mikkel er nu så rundtossede, at deres søg er totalt zigzag og ren visuelt. Andet slip er der så 5 harer og Molly forsøger at følge dem ud af marken. Tredie slip er med harer og råvildt, men Molly er dog her enig med mig om, at det er en rigtig dårlig ide at løbe efter dem.
Fjerde slip er der intet at se, heller ikke råvildt og harer.
En dag uden dommeren udløste et skud på hele holdet på ialt 10 unghunde, 6 kontinentale og 4 engelske.

torsdag den 28. marts 2013

Vores første markprøve

Danmarks Jægerforbund
Markprøve
Sigerslevøster/Hornsherred
Dommer : Frede Nielsen
Terrænleder : Bent Olsen, Claus Nielsen


Vejr: ⛅
let skyet og nogen sol
Vind:  5-6 m/s fra øst
Temp: 5-6 C

En rigtig god dag. Molly gik flot, men jeg gik dog for hurtigt frem i terræn.
En rigtig god dag, hvor Molly gav den gas, var nem, reagerede på fløjte og mine bevægelser. 
Første slip gik godt,  dog uden fugl og derefter 4 timers ventetid. Derefter 2 gode slip stadig uden fugl. Sidste og 4. slip hvor Molly løber direkte langt frem i vinden og jeg går efter. Vender hende og begynder godt bredt søg. Efter 5 min. skal kobles og vi går retur. På vej retur lettes par høns på det areal, vi lige har søgt. Øv, jeg gik for hurtigt frem i terræn og derfor blev første del ikke søgt af Molly.

onsdag den 27. februar 2013

Endnu en lille sejr

Molly med den lidt tunge dummy
det krævede lidt øvelse 
Molly kan nu hente én dummy på 20 m. Henter to på henholdsvis 5 og 10 m. Fra kommando "apport" til hun sidder på plads og får besked med "tak" (slip). Troede aldrig vi kom her til :-)